نقش امید در زندگی چیست؟

بسیاری از دغدغه‌ها و مشکلات اصلی ما از جایی نشات می‌گیرد که ما قطع امید می‌کنیم و به خاطر یاس و نا امیدی از ادامه مسیر باز میمانیم.

امیدوار بودن یکی از قویترین سلاح‌های انسان برای مقابله با ناخواسته‌هاست.
وقتی که دیگر هیچ چیزی در چنته نداریم، امید، ابزاری محکم است برای برای رویارویی با فقر، پیری، بیماری، اسارت و تنهایی.

 

مثالهایی برای امید

شمایل امید به تعداد تمام تغییراتی که اطراف ما رخ می‌دهد، متفاوت است؛

گاهی به شکل یک کودک در دل مادر متولد می‌شود و گاه مثل سبزه از دل خاک می‌روید، یک صبح ممکن است مثل باران بر برگ نرم گل ببارد یا روزی بهار باشد برای تن عریان درختان. امید میتواند یک پول سیاه باشد کف دست کودک فقیر یا لبخندی باشد در چشم پدر غمگین.

 

ترس دشمن امید

مهمترین جانشین امید،  ترس است. ترس همیشه منتظر رفتن امید است برای تصاحب جایگاهش در قلعه وجود انسان. وقتی انسان دچار ترس می‌شود برای سواری دادن به هر کسی آماده است‌. ترس و نا امیدی، اراده شخصی را منحل و فرد را تحت کنترل دیگران قرار میدهد.

 

عشق دوست امید

در نقطه مقابل بهترین همراه امید “عشق” است. پس بهترین هدیه‌ای که می‌توانیم به کسی بدهیم امید است. چون امید همیشه همراه با عشق و شور زندگی می‌آید و انرژی می‌آورد. شور و عشق استعدادهای نهفته را شکوفا میکند.

تاثیر امیدواری در روابط و زندگی

 

واضح است افرادی که زندگی امیدوارانه در کنار یکدیگر دارند و به هم امید تزریق می‌کنند خوشبخت تر از دیگران هستند. چون امید اشخاص را هدفمند ساخته و آنها را به سمت هدف سوق می‌دهد.

امید حاصل ترکیب ایمان و قدرت اراده است و در صورت لزوم با بهره گیری از توان و درایت فرد، انگیزه‌ی برداشتن موانع احتمالی را درون آنها ایجاد می‌کند.

از پروردگار مهربان درخواست می‌کنم به واسطه مدد و راهنمایی خداگونه‌اش نور امید را در دل ناامیدان بتاباند و تمام جانها را از عشق و شور و اشتیاق مملو کند. 

شاید این مطلب را بپسندید:

دروغ نگو دروغگو|اعتیاد و نواقص اخلاقی|سید حسين سیدزاده

اعتیاد چیست؟ سید حسين سیدزاده

تایید طلبی|اعتیاد|سید حسین سیدزاده

ناامیدی چیست و چگونه بوجود می‌آید؟ | حسین سیدزاده|