داستان کوتاه برشی است از یک زندگی، که یک حادثه راچه مادی چه معنوی، عرضه مینماید .

بایستی این برش خواننده را به وجد آورده و برای ساعتها در او اثر بگذارد .

داستان کوتاه نسبت به داستان بلند و رمان حجم بسیار کمتری دارد. داستان کوتاه برخلاف رمان که متشکل از خرده روایت‌ها ست و به جنبه های مختلف زندگی یا شخصیت یا روایت میپردازد، فقط به قسمتی از یک زندگی یا بخشی از یک شخصیت می‌پردازد.
بنابراین داستان کوتاه مجال زیاده گویی نداشته و باید با حداقل شخصیت و کمترین جمله بندی به ایجاز بپردازد.

در داستان کوتاه معمولا همه چیز از نقطه حساس زندگی قهرمان آغاز می‌شود اما در رمان شخصیت به مرور پروش یافته و تغییرات لازم را اعمال می‌کند.

ادگار آلن پو” نویسنده آمریکایی و همچنین اولین نویسنده داستان کوتاه در جهان می گوید:

“داستان کوتاه قطعه ای تخیلی است که قطعه  واحدی را، خواه مادی باشد و خواه معنوی، مورد بحث قرار دهد.

این قطعه تخیلی بدیع باید بدرخشد، خواننده را به هیجان بیارود، یا در او اثر گذارد باید از نقطه ظهور تا پایان داستان در خط صاف و همواری حرکت کند.”

“داستان کوتاه” باید کوتاه باشد، اما این کوتاهی حد مشخص ندارد، همچنین اغلب نویسندگان و صاحب نظران حدو اندازهٔ خاصی برای تعیین مقدار داستان کوتاه در نظر نگرفته‌اند. با این حال نظر ادگار آلن کاپو به این صورت است که یک داستان کوتاه باید بین نیم ساعت تا دو ساعت خوانده شود و فقط پیرامون یک موضوع باشد.

شاید این موارد را بپسندید

تعریف روایت خلاق در داستان/ حسین سیدزاده

منِ درون کیست؟ و چه ارتباطی با نویسنده دارد؟/حسین سیدزاده

روشهای ایجاد هیجان در داستان/حادثه سازی/ حسین سیدزاده