کشمکش در داستان به چه معناست

کشمکش در معنای لفظی یعنی جدل، جدال، دعوا رویارویی، درگیری، مجادله. اما منظور از کشمکش در داستان چیست؟
حتما میدانید که داستان بدون “کشمکش” کشش و جذابیتی برای خواننده ندارد. خواننده انگیزه‌ای برای خواندن یک داستان بدون کشمکش نخواهد داشت.

داستان وقتی برای خواننده جذاب است که یک سوال در ذهن او ایجاد کند. ما به عنوان نویسنده باید با طرح و ایجاد سوالات جذاب خواننده را همراه خود بکشانیم.

چند نکته برای طرح سوال

نکته اول این است که سوال مطرح شده باید طوری در ذهن مخاطب ایجاد شود که در عین جذابیت داشتن، او نتواند پاسخ را به راحتی پیدا کند یا حدس بزند.
نکته دوم این که اگر پاسخ سوال ایجاد شده را به راحتی در دسترس مخاطب قرار دهیم، متن و داستان ما کشش خود را برای خوانده شدن از دست می‌دهد. در واقع خواننده انگیزه خود را را برای خواندن داستان از دست خواهد داد.
یکی از راهکارهای موفق در داستان نویسی که اغلب برای جذابیت و کشاندن مخاطب استفاده میشود، ایجاد کشمکش در داستان است.

 

کشمکش چگونه شکل میگیرد؟

از جایی که سکون از بین میرود، آرامش بر هم می‌خورد یا گره‌ای به کار می‌افتد کشمکش آغاز می‌شود.

به این چند مثال دقت کنید:
مردی که هرروزش را عادی می‌گذراند یک روز در شلوغی مترو زنی را میبند که در گذشته عاشقش بوده.
زنی هنگام خرید کردن جوان معتادی را میبیند که احتمالا فرزند گم شده اش است.
یک سنگ بزرگ روی پای کوهنوردی می‌افتد و او را از ادامه راه باز می‌دارد.

‌انواع کشمکش 

اگرچه کشمکش از دیدگاه بسیاری از اساتید دو نوع درونی و بیرونی دارد. اما ما اینجا قصد داریم مختصر به شش نوع از کشمکش‌های استاندارد در چهار چوب داستان بپردازیم.

 

 

۱. کشمکش فرد با خودش

 
میتواند کشمکش فرد باخودش باشد، یعنی فرد میخواهد دنیای درونش را با دنیای بیرونش پیوند دهد یا میخواهد یکی را بر دیگری قالب کند.

۲. انسان با انسان

میتواند بین دونفر باشد. کمکش انسان با انسان، یکی از جذابترین کشمکش‌های داستانی است. چراکه انسانها صاحب ایده هستند و میتوانند فکر کنند، تدبیر و سیاست داشته باشند و نقشه بکشند. در نتیجه کشمکش بین دو انسان غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود.

۳. انسان و طبیعت

کشمکش میتواند بین انسان با طبیعت باشد، مثل سیل، زلزله، طوفان، بهمن، کولاک، گرما و…

 

۴.گروه با گروه 

کشمکش میتواند بین دو جامعه دو گروه دو قوم، دو حزب یا دو قشر باشد.

 

۵. فرد با سرنوشت

کشمکش شاید جدال بین یک فرد باشد با سرنوشت.، مثل انسانی که اطرافیانش یا جامعه یا دولت موانعی هستند برای اینکه او به سرنوشت دلخواه خود دست پیدا کند اما او با تمام ازن موانع می‌جنگد. او اجازه نمی‌دهد دیگران، جامعه، حوادث و… سرنوشتش را تغییر دهد.

 

۶.فرد با اجتماع

نکته مهم و پایانی اینکه  
کشمکش باید در راستای داستان بوده و هدفمند باشد. هر کشمکش یک هدف را دنبال کرده و به آن هدف میرسد.

 

در حد توان پاسخگوی سوالات شما هستم

 

 

شاید مواد زیر را بپسندید:

روش‌های ایجاد هیجان در داستان/ حادثه سازی/ حسین سیدزاده

روشهای ایجاد هیجان در داستان۲/حسین سیدزاده

تسلط نویسنده بر مسیر داستان/ حسین سیدزاده

تعریف روایت خلاق در داستان/ حسین سیدزاده

داستان چگونه شکل می‌گیرد/حسین سیدزاده

روشهای ایجاد هیجان در داستان/حادثه سازی/ حسین سیدزاده

تعريف داستان کوتاه|سید حسین سیدزاده