خستگی روحی و گم کردن هدف اصلی

وقتی به صورت آگاهانه شروع به رشد و پیشرفت هوشی و غیر نباتی خود میکنیم، مهم ترین کار شناخت اولویت‌ها و رده بندی کارهای اساسی است.

 

نقص فراموشی

مدت زیادی از شروع فعالیت‌های آگاهانه ما برای توسعه شخصی نگذشته است که احساس خستگی میکنیم، احساس میکنیم زندگی مثل یک بازی پر تلاش و بی انتهاست.
گاهی خسته میشویم از نوشتن، خواندن، حرف زدن از هرچیزی که تا دیروز توی زندگیمان بوده و هست، از واقعیتهایی که از آدمها میفهمی،
از افرادی که باورمان نمیشد می‌توانستند اینجوری باشند.
از گذشته‌ی تلخمان.از آدمهای شیرین پیرامون،
از تکرار، از فضای مجازی
از دروغها خیانتها حتی از خوبیها و شادیها….

از همه چیزو همه کس. خستگی و خسته شدن حق ماست و تنها کاری که لازم است هنگام بروز خستگی انجام دهیم، یک استراحت کوتاه است!

خستگی آری ناامیدی نه!

ما در مسیر خود طبیعتا خسته مواقع خسته کننده و کسل کننده را تجربه خواهیم کرد. اما قرار نیست ادامه ندهیم. گاهی باید استراحت کرد. نشست یک گوشه و نگاه کرد. اما این نشستن باید برای یک استراحت کوتاه مدت باشد نه از روی تنبلی و اهمال کاری.
مطمئنا چیزی از دست نخواهیم داد به شرط اینکه خستگی‌ها که رفت ادامه دهیم. چون زندگی برای ما هرگز متوقف نمیشود و ما باید سهم خود را از این دنیا بگیریم …!

خستگی آری نا امیدی نه!

من دوباره تلاش خواهم کرد دوباره و دوباره

قبل از اينکه کارهای خود را اولويت بندی کنیم باید به این نکته توجه کنیم که همه ما یک کار اساسی داریم  که  همیشه و تحت هر شرایط باید در راس امور باشد.
اگر ما “هدف اصلی” زندگی خود را گم کنیم و به صورت مداوم روی آن تمرکز نکنیم، خیلی زود خسته راه شده و از جاده پیشرفت دور میشویم.

وقتی اولويت زندگی ما مشخص شد می‌توانیم بر اساس آن بقیه کارهای روزمره را برنامه ریزی کرده و به صورت منظم و منسجم روبه جلو حرکت کنیم. چرا که با گم‌ کردن هدف اصلی هیچیک از فعالیتهای ما دوام طولانی مدت نخواهد داشت.

هرروز با دقت بیشتری به اولویتها و کارهای اساسی خود در مسیر پيشرفت دقت خواهم کرد.

 

 

 

شاید مطالب زیر را بپسندید:

آیا کمال‌گرایی یک خصلت پسندیده است؟ | سید حسين سیدزاده 

Stress & anxiety | حسین سیدزاده