فکر میکنم ديگر وقت آن رسیده که نق زدن و غر زدن را به جان خودمان، خالق هستی، کائنات و دیگران بکاهیم. باید بجای این کار بیهوده، کمی وقت خود را صرف داشته هایمان بکنیم.

داشته های ما همان چیزهایی هستند که در مواقع نبودشان و یا در صورت از دست دادنشان احساس ناراحتی میکنیم.

شما با از دست دادن چه چیزهایی غمگین میشوید؟ اگر ما چیزهایی داریم که نداشتنش را برنمی‌تابیم باید به خاطر داشتنشان از خدای خود سپاسگزار باشیم.
باید فهرستی از داشته‌های خود تهیه کنیم و هر روز آن را تکمیل و تکمیل تر کنیم.

من به خاطر اینکه توانستم شروع کنم به نوشتن این فهرست، خدا را شاکرم.
به خاطر سقفی که بالای سرم هست، گوشی موبایل، اینترنت و برق خدا را شاکرم.
به خاطر درآمد پاک.
شاکرم که دستهای سالمی دارم برای نوشتن و کار کردن.

خدایا شکرت به خاطر سوادی که دارم ومیتونم به دیگران کمک کنم.

بخاطر تک تک سلول‌های بدنم.

 

خدایا شکرت که امروز را هم دیدم، طلوع خورشید را دیدم، خیلی ها امروز از دیدن آن محروم شدند.
خدایا شکرت بخاطر چشمی که با آن میبینیم و قلبی که می‌تپد.

خدایا شکرت که قاعده آفرينش ما بر صحت و سلامتی است

 

روابط

به خاطر خانواده خوب و سالم، اقوام و دوستان خوبم شاکرم.

خدایا شکرت بخاطر اینکه همیشه آدمهای خوبی سر راه من قرار میدهی.

خدایا شکرت که قاعده این عالم روی دوستی و محبت عشق استوار است.

سرزمین
بخاطر ماه، خورشید، آسمان، جنگل و گل‌های زیبا متشکرم .
بخاطر سرزمین قشنگ و چهار فصلم و مردمان خوبش.

به خاطر فصلهای خوبی که خلق کردی، برف باران، ابر

بخاطر تمام امکاناتی که توی دنیا وجود داره

در خانه

خدایا شکرت بابت نعمت سقفی که بالای سرم هست.

به‌خاطر نعمت شیر آب، آب گرم، توالت، لامپ، برق، اینترنت. نبود هرکدوم از آنها باعث رنج میشود.

به خاطر تخت خواب،  پتو، فرش زیر پام و مبلها.

خدایا شکرت بخاطر یخچال که خوراکی ها رو خوب و سالم نگهداری میکنه.

خدایا شکرت به خاطر خوراکی های توی یخچال.

خدایا شکرت به خاطر تلویزیون که روزی بزرگترین سرگرمی من بود و امروز هم برای خانواده ام رک سرگرمی محسوب میشه.

خدایا شکرت به خاطر ابن گوشی موبایل.

خدایا شکرت بابت این کتاب آسمانی که به ما ارزانی داشتی.

این لیست هرروز بروز میشود.

 

 

 

این مطلب را در مورد شکرگزاری بخوانید‌:

معجزه شکرگزاری/ حسین سیدزاده