شناسایی آنچه که میتواند باعث خوشحالی ما گردد میتواند مشکل باشد، بخصوص زمانی که حس لذتجویی ما با مخرب ترین رفتارمان
آمیخته شود …!

👈 لذت جویی و لذت طلبی، با مخفی کردن عمق باتلاق نواقص اخلاقی و نمایش تنها ظاهر آن، ما را به سمت خود میکشاند.

👈 انسان لذت جو قابلیت دوست داشتن کسی را ندارد و از دیگران فقط سوءاستفاده میکند.

 

👈 شخص لذت جو برای احساس نکردن رنج و سختی در پی غرور مجازی برای تصرف کردن است.

 

👈 لذت طلبی در فرد عادتهایی بر اساس هرج و مرج و بی نظمی بوجود آورده و او را اسیر یک نظام فکری بسته میکند.

👈 همانطور که یک انسان راحت طلب به مال دیگران تعرض میکند، شخص لذت طلب میتواند به روابط نامشروع روی بیاورد.

 

👈 تمام رنج‌ها، ترس‌ها،وابستگی‌ها، اسارت‌ها و تیرگی‌های انسان حاصل لذت طلبی است! اگر انسان از جست‌و‌جوی لذت اعراض نماید، از وابستگی و نتیجتاً از حرکات کورکورانه نیز آزاد گشته است…

“کریشنامورتی”

 

👈 لذت طلبی آغاز وسوسه در ذهن و اجازه ورود فعالیت‌های نه چندان مناسب در محدوده‌ ذهن است.

 

👈 لذت طلبی یکی از دلایل مصرف مواد، فرار از مسئولیت، روابط نامشروع، افراط و تفریط در رفتارهای بیمارگونه، و عدم تعادل روحی است.

 

شاید مطلب زیر را بپسندید:

اعتیاد چیست؟ سید حسين سیدزاده