افراط وتفریط چیست؟ وقلمرو آن کجاست؟

قلمرو افراط و تفریط به بزرگی تمام ابعاد و جوانب زندگی ماست. ما می‌توانیم در همه مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، خانوادگی، عبادی و وحتی و گردش و سرگرمی افراطی عمل کنیم و یا تفریط داشته باشیم.
برای درک بهتر معنی افراط و تفریط به این جمله بسنده میکنم:

هر چیزی که از تعادل خارج شود بدون شک دچار افراط یا تفریط شده؛ و هر چیزی که دچار افراط و زیاده روی یا دچار تفریط و کوتاهی شود، یا آسیب خواهد دید یا به کلی تباه خواهد شد.

افراط و تفریط در هر برهه با شکل خاص و متفاوتی ظاهر می‌شود.

وقتی در روز ساعتها وقت صرف شنیدن اخبار میکنیم دچار افراط شده‌ایم،
وقتی ساعتها با گوشی موبایل بازی میکنیم، بیشتر وقت خود را کار میکنیم،
وقتی در روابط دوستانه تعادل نداریم دچار افراط یا تفریط هستیم.
وقتی نیمه های شب را جلوی تلویزیون سپری میکنیم،

وقتی پای لذت در میان است و ما سر از پا نمیشناسیم،  هنگام سکس، خوردن، خوابیدن، بازی کردن، در جمع دوستان بودن و کارهایی که سعی در توجیه غیر واقعی آنها داریم، دچار افراط گری شده ایم.

افراط و تفریط بارها و بارها باعث از بین رفت تعادل در کسب و کار شد. بارها احوال ذهنی ما را پریشان کرد و تعادل روحی مان را بر هم زد.
فرقی نمیکند وقتی کاری را افراطی انجام‌ میدهم مثبت باشد منفی، به هر حال هر کاری که بی تعادل انجام شود محکوم به شکست و تباهی است.

تعادل در هر چیزی باید رعایت شود شاید یکی از ساده ترین اصول موفقیت در کارها، عادتها و روابط همین رعایت حد تعادل باشد. ما حتی اگر در خوردن ویتامینها، ورزش کردن، مهربانی کردن، هم افراط کنیم دچار آسیب خواهیم شد. دنیا بر اساس قانون نظم و بر حسب تعادل ساخته شده‌. شاید اگر کمی به خورشید نزدیکتر بودیم یا کمی از آن بیشتر فاصله میگرفتم دچار فاجعه میشدیم.
بنابراین داشتن تعادل در کارها و رفتار ما و پرهیز از افراط و تفریط میتواند ما را به بهترین شکل ممکن در مسیر رشد و کمال همراهی کند.