بی خیالی آرامش نیست

گاهی اوقات بی خیالی را با رسیدن به آرامش اشتباه میگرفتیم‌. اما در واقع نوع بی خیالی ما برگفته از بی مسئولیتی بود. بی خیالی و بی تفاوتی، بارها و بارها ما را دچار بحرانهای شغلی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی کرده بود. بعضا تا سالها باید تاوان بی خیالی های بی موقع خودمان را بپردازیم.

 

تفاوت آرامش و بی خیالی

مراقب به مرز بین بیخیالی و توجه بیش از حد به اطرافیان باشید. توجه زیادی به دیگران، و دغدغه زیاد باعث بروز استرس، اضطراب و وسواس میشود.

حتما در مورد اضطراب و استرس این مطلب را بخوانید.

و از طرفی کمبود توجه باعث ایجاد مشکل در روابط فردی و اجتماعی شده و آسیب‌های متعدد روانی، فردی و اجتماعی در پی خواهد داشت.

آرامش واقعی بعد از برنامه ریزی درست و انجام کار نصیب آدم میشود. در همان جایی که سهم خودت را انجام داده‌ای و منتظر نتیجه هستی. در واقع آرامش متعلق به بخشی است که کاری از دستت بر نمی آید و بقیه کار متعلق به هستی و نیروی عظیم کائنات است. اما بی خیالی میگوید لازم نیست کاری انجام دهی، مهم نیست چه اتفاقاتی در پیش باشد.
بیخیالی شاید دستاویزی برای تنبلی باشد. بی خیالی فرد را از فکر کردن و برنامه ریزی باز میدارد و او را به سمت ریسک های پر خطر سوق می‌دهد.

یکی از خصوصیات افراد بی خیال این است که  توانایی هدفگذاری در زندگی خود را ندارند و فقط به لذت های آنی هستند.

 

بی خیالی اجتماعی

نوع دیگری از بیخیالی، بی تفاوتی در امور اجتماعی است. انسان بالغ همواره در حال رشد عاطفی، فرهنگی، اجتماعی و روانی است. وقتی فرد در این امور به رشد و تعالی رسید کم کم دغدغه‌های فردی جایشان را به دغدغه‌های بزرگتر میدهد. فرد در این حالت بهداشت روحی روانی جامعه و تامین نیازهای اطرافیان را در مهم میداند. اما برای فرد بی‌خیال یا بی تفاوت اصلا مهم نیست که مشکلات و دغدغه‌های دیگران چیست و خود را در قبال‌ آنها مسئول نمیداند.

 

چه عواملی در بروز بیخیالی نقش دارد؟

👈بی خیالی هم مانند دیگر رفتارهای انسان میتواند دستخوش مؤلفه‌های ‌دینی، اجتماعی، تربیتی، فرهنگی و یا حتی ژنتیکی باشد.

👈ممکن است شخصیت فرد از نظر اجتماعی به حدی رشد نکرده باشد که بتواند محیط پیرامون خود را در نظر بگیرد.

👈فرد بیخیال میتواند دچار اختلال خودخواهی و یا خودپسندی باشد که این عوامل هردو در ابراز و ایجاد مسئولیت اجتماعی موثر است.

👈عوامل فرهنگی اجتماعی و اعتقادی هم در بی تفاوتی فرد میتواند نقش داشته باشد.

 

 

بی خیالی وجوه مثبت بسیار زیادی دارد که بعد تر به آن خواهیم پرداخت.

پایان

 

شاید مطالب زیر را بپسندید: 

نا امیدی چگونه ما را از ادامه مسیر باز میدارد | نواقص اخلاقی | حسين سیدزاده

اهمال کاری چیست |حسین سیدزاده

ناامیدی چیست و چگونه بوجود می‌آید؟ | حسین سیدزاده|

پرخوری|اعتیاد|سید حسین سیدزاده