تعریف احساسات

احساس یک شالوده ذهنی است. یک بازتاب از مسائل بیرونی و حتی درونی. احساس کردن یعنی دریافتن، فهمیدن، درک کردن. احساسات زبان فکر و فکر زبان مغز است.

احساسات به زبان ساده مجموعه‌ای از حالات ما مانند خشم، ترس، اندوه، نفرت، عشق، شادی و آرزوست. این حالات ذاتی در همه جای جهان و برای همه موجودات قابل فهم و درک است. مثلا مادربزرگی که لبخند میزند، کودک گم شده‌ای که ترسیده، پدری که غمگین است و هر موقعیت احساسی دیگر برای همه قابل فهم است.

احساسات بیانگر وضعیت درونی افراد بوده و راهی برای کمک کردن انسانها در شرایط مختلف به یکدیگر است.

تاثیرات قدرتمند احساسات

احساسات یک سلسله افکار از جنسی انرژی و دارای فرکانس هستند. و بسته به نوع خود باعث تحریکات شیمیایی در بدن انسان میشود.
تاثیر گذاری احساسات روی فرد میتواند بسته به نوع آن، قدرت تحلیل و توانایی افراد در مقابل آن، تجربیات و پذیرش فرد متفاوت باشد.

احساسات میتواند با تغییرات روانی در دستگاه عصبی مغز تاثیرگذار باشد و خود را به صورت واکنشهای مختلف و تحریکات جسمی نشان دهد. مثلا بالا رفتن ضربان قلب در موقعیت های عاشقانه یا خشم و ترس از این قبیل واکنش ها تاثیرات هستند.

ما می‌توانیم با فکر کردن درباره موضوعات مختلف یا موقیت احساسی خاص، آن را بدون تجربه واقعی آن موقعیت در بدن خود پدید آورد.

فکر کردن به تحریکات جنسی، فکر کردن با موقعیت های ترسناک یا دلهره آور، کابوس‌های شبانه یاد آوری خاطرات تلخ هیچکدام یک موقعیت واقعی و خطرناک نیستند، اما واکنشی که در بدن ایجاد می‌کند با موقعیت واقعی تفاوتی ندارد.

شما با مداومت در اینگونه فکرها میتوانید ترس، خشم، دلهره، میل جنسی یا حتی نفرت را تجربه کنید بدون اینکه با واقعیت آنها روبرو شده باشید.

 

 

احساسات و اهمیت شناخت آ

اهمیت شناخت احساسات

شناخت دقیق و صحیح احساسات و اشراف کامل به آنها، به رهایی انسانها از احساسات منفی، مخرب و استرس زا کمک شایانی میکند.  برای کاستن از قدرت تخریب آنها باید آنها را کاملا شناسایی و نامگذاری کرد و به آنها اشراف کامل داشت.

شناخت احساسات و توانایی مدیریت آنها یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر فرد باید آن را بدست آورد.

حتما میدانید شناخت و کنترل احساسات یکی از مهمترین ابزار ما برای رشد و پیشرفت در زمینه های فردی، اجتماعی، خانوادگی، شغلی و غیره است. چراکه افرادی که احساسات خود را شناسایی و کنترل میکنند علاوه بر اینکه با مشکلات و شکست‌ها به خوبی کنار می آيند، در مقایسه با دیگران از زندگی بهتری دارند و از روابط موفق تری برخوردار هستند.

شناخت احساسات کمک میکند که انسان بتواند در به کار گیری آنها تعادل را برقرار کند.
احساسات وقتی از تعادل و کنترل خارج شوند میتوانند مخرب یا ویرانگر باشند. به طور مثال احساس عصبانیت را در نظر بگیرید، خیلی از افراد هنگام عصبانیت رفتاری از خود بروز می‌دهند که بعد از فروکش کردن آن عصبانيت از رفتار خود پشیمان میشوند.

همه ما چنین رفتارهایی ها و موقعیت هایی را تجربه کرده ایم. اما با شناخت احساسات و عواطف میتوانیم آنها را کنترل کنیم تا با شرایط مختلف سازگاری بهتری داشته باشیم.

دلایل مهم بودن فهمیدن احساسات

احساسات زنگ خطر است.
همانطور که گفته شد ما انسانها توسط احساسات مان با دیگران ارتباط برقرار میکنیم. احساسات بیانگر اتفاقات درون ماست و برای ما بیان میکند که در چه وضعیتی قرار داریم.

مثلا ممکن است ما با افرادی معاشرت داشته باشیم که باعث ایجاد تنش در ما میشوند، یا از ملاقات آنها تحت فشارهای روحی قرار می‌گیریم یا به خاطر برخورد آنها نسبت به خودمان حس بدی پیدا کنیم.

در این مواقع به وسیله رنجی که احساسات به ما تحمیل می‌کند متوجه ایرادی در کار میشویم و با اطمینان بیشترموقعیت خود را تغيير میدهیم. چون به این آگاهی رسیده ایم که باید با افرادی معاشرت کنیم که در ما انگیزه و حس خوب ایجاد کنند.

بنابراین انسانها به کمک شناخت احساسات میتوانند تشخیص بدهند که چه زمانی احساس ناراحتی می‌کنند تا بتوانند دلیل آن را بفهمند و تلاش کنند راه‌حلی برای رسیدن به احساس بهتر پیدا کنند.

برای مهار کردن احساسات مخرب
احساسات کنترل نشده در همه جا میتواند آسیب زا باشد. چه کسی حاضر است با فردی که مدام عصبانی میشود دوست باشد؟
همینطور افراد مضطرب و نگران به اندازه انسانهای شاد، موردهای خوبی برای ایجاد ارتباط کاری و دوستانه نیستند.

میتوانیم وقتی حالمان خوب نیست از دیگران کمک بگیریم.
همانطور که میدانید بروز احساسات بد، افکار منفی را به دنبال دارد. افکار منفی در صورت تداوم میتوانند دنیای درون و دنیای بیرون ما را تخریب کنند. بنابراین در صورت شناسايی یا بروز حس بد میتوانیم با کمک گرفتن از دیگران به بهبود حال خود کمک کنیم.

اما باید بدانیم که چه موقع و از چه کسی کمک میخواهیم چون در صورت اشتباه در انتخاب فرد احتمال وخیم تر شدن اوضاع نیز هست.

 

ادامه دارد.