چرخه اشتباه

 

✔همه ما خواسته یا ناخواسته دچار شدن به تصمیمات اشتباه را تجربه‌ کرده‌ایم‌. اشتباهاتی که گاه ادامه زندگیمان را تحت تأثیر قرار داده اند!

✔روال برای اغلب ما اینگونه بوده که یکبار ناخواسته اشتباه کردیم و پس از آن به خاطر سرپوش گذاشتن روی آن اشتباهات دیگر را تکرار کردیم. قرار گرفتن در این چرخه عذاب آور و تحمل آن دشوار است.

تصمیم اشتباه

به احساسات خود بدهکار نشویم

✔چیزی که ما نیاز داریم این است که درک کنیم شکست یا اشتباه در زندگی اجتناب‌ناپذیر است. حتی می‌توان آن را جزئی جدانشدنی از زندگی دانست.

✔ما نباید برای اشتباهاتی که مرتکب شدیم به خودمان سخت بگیریم اما اگر روی آن پا فشاری کردیم حتما به احساس خودمان بدهکاریم.

✔تصمیم غلط احتمالا مخرب است، اما ماندن در آن اشتباه و دست و پا زدن در آن اشتباهی بزرگتر و به مراتب زیانبار تر است.

 

بهترین راهکار برای مقابله با تصمیم اشتباه

✔ما باید هنرمند و شجاع باشیم. یعنی باید از اشتباهاتی که مرتکب شدیم به موقع دست برداریم. بدون شک اینکه بتوانیم، بلد باشیم، و شجاعت داشته باشیم قبل از آنکه دیر شود از اشتباهمان فاصله بگیریم، یک نوع هنرمندیست.

✔باید بتوانیم خیلی خردمندانه و به دور از احساسات خودمان را به موقع از یک
کار اشتباه
رفتار اشتباه
عادت اشتباه
تصمیم اشتباه
فکر اشتباه
انتخاب اشتباه
آدم اشتباه
رابطه اشتباه
و حتی ازدواج اشتباه بیرون بکشیم.

✔ماندن در اشتباه و دست و پا زدن در آن مثل ماندن در گرداب کشنده است و نتیجه‌ایجز نابودی نخواهدداشت. قبول دارم که گاهی اوقات بیرون آمدن از آن موقعیت سخت و نفس گیر است ولی فراموش نکنید شما وقتی از تصمیم اشتباه خود برمی‌گردید در حال انجام بزرگ ترین لطف در حق خودتان هستید.
گاهی بيرون آمدن از یک اشتباه، (مثلا قطع یک رابطه) منجر به هزینه‌های مالی، روحی و جسمی میشود اما همه آنها گذرا هستند.

حرف آخر

✔انتخاب اشتباه
آدمهای اشتباه
و تصمیم‌های اشتباه بی ارزشند و در عین حال اصلی ترین عوامل افسردگی و پیری هستند.
هیچ چیز مهم تر از شادابی و سرزندگی شما نیست، خودتان را فدای موضوعات، چیزها و اشخاص بی اهمیت نکنید.

🖊ح.س
🔸️پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰