چرخ و فلک دنیا میچرخد و پر از غافلگیری ناگهانی است. گاهی خوب و مورد پسند ما، گاهی هم برخلاف سلیقه ما.
به هر حال یک روز به این درک خواهیم رسید که خداوند در زندگی ما جاری بوده اما ما گاهی از پذیرفتن آن سر باز زده‌ایم.

یک روز خواهیم فهمید که خداوند نیروی شگفت‌انگیزی در زندگی ماست که می‌تواند به راحتی، نه با دغدغه و تشویش و به هم ریختگی، همه چیز را دگرگون کند. این دگرگونی میتواند سخت ترین و دشوار ترین بخش‌های زندگی شخصی ما را شامل شود. بخش‌های رنج آوری مثل ناامیدی، یأس، خودبیزاری، نفرت، وابستگی، و هر کاستی و خللی که در ذهن و روان ما جا خوش کرده است. اگر بپذیریم که خداوند قادر است در ذهن و جسم و زندگی ما جاری شود، پنجره‌های جدیدی به زندگی ما باز خواهد شد و ما برای ادامه مسیر، راه‌های تازه‌ای خواهیم یافت.

به تدریج یاد میگیریم، با چشمهای دیگری ببینیم، با گوشهای دیگری بشنویم، با قلب سالم تری برخورد کنیم، طور دیگری بیندیشیم و با زبان دیگری ارتباط برقرار کنیم.

کم‌کم یاد خواهیم گرفت که چگونه از وجود نیروی خداوند آگاه شویم و جلوی جاری شدن راهنمایی، عشق و کمکش را نگیریم.

 

 

شاید مطالب زیر را بپسندید: 

پناهگاه من|سید حسین سیدزاده

زخمهای التیام یافته |حسين سیدزاده