خداوندا

 

خداوندا…

نگرانی، کاستی ها و نیازهایم را به تو می‌سپارم، چرا که به تنهایی از عهده آنها بر نمی‌آیم. باید به تو اعتماد کنم.

اینگونه احساس قدرتمندی خواهم کرد.

خدایا مشکلاتم را از من بگیر و آنها را به من باز نگردان. من تحمل به دوش کشیدن غمها را ندارم. من توانایی حل کردن مشکلاتم را ندارم.

خدایا اجازه بده با تو صحبت کنم. از مشکلات کوچک و بزرگم (که همه آنها برای من بزرگ و برای تو کوچکند) با تو گفتگو کنم. می‌دانم بعد از هر گفتگو، تو چشمهایم را باز تر میکنی تا راه را بهتر پیدا کنم.

خدایا من به یک مراقب احتیاج دارم.

خدایا بخل را از من دور کن تا دارایی و شادی و لبخند و صبر و ایمانم را با دیگران به اشتراک بگذارم. شاید کسی از من ندارتر، غمگین‌تر، کم تحمل تر یا در لحظاتی ایمانش از من کمتر باشد.

خداوندا…

هیچ شغلی، هیچ شخصی یا شخصیتی، هیچ فردی و هیچ قدرتی نمیتواند جایگزین خوبی به جای تو باشد‌. من را جز خودت از همه عالم بی نیاز کن.

 

 

 

شاید مطالب زیر را بپسندید:

بازگشت به مسیر رشد

خودت را با آدمهایی که خوشحالت میکنند احاطه کن