دسته‌بندی نشده

همه ما در مواقع پریشانی مامنی،  وعده‌ گاهی، پاتوقی، جایی  مخصوص تنهایی خودمان‌ داریم. پاتوق‌هایی دنج و خلوت برای اوقات دلتنگی. جایی برای تنهایی و

ادامه مطلب »