آبان ۱۳۹۹(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

زندانی به نام شرم

زندانی به نام شرم مصداق شرم همان سکوتی است که پدر در جواب خواهش های کودکش در آن فرو میرود. شرم همان دستی است که

ادامه مطلب »