تیر ۱۴۰۰(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

تصمیم اشتباه

چرخه اشتباه   ✔همه ما خواسته یا ناخواسته دچار شدن به تصمیمات اشتباه را تجربه‌ کرده‌ایم‌. اشتباهاتی که گاه ادامه زندگیمان را تحت تأثیر قرار

ادامه مطلب »

تنهایی

تنهایی ساکت و صبور است اما مهلک. تنهایی تنها بودن نیست، احساس تنهایی کردن است. فکر میکنم گسترده ترین نوع تنهایی، دور ماندن از کسی

ادامه مطلب »