خداوندا

۱۴۰۱-۱۱-۱۶ ۱۹:۳۹:۱۷ +۰۰:۰۰16ام بهمن, 1401|

خداوندا   خداوندا... نگرانی، کاستی ها و نیازهایم را به تو می‌سپارم، چرا که به تنهایی از عهده آنها بر نمی‌آیم. باید به تو اعتماد کنم. اینگونه احساس قدرتمندی خواهم کرد. خدایا مشکلاتم را از من بگیر و آنها را به من باز نگردان. من تحمل به دوش کشیدن غمها را ندارم. من توانایی حل کردن [...]