یک کار گروهی

در این کتاب گروهی، جمعی از محتواگران گرد هم آمدیم و از دستاوردها، علايق، هدفها، و انگیزه‌های خود در مورد نوشتن و تولید محتوا گفتیم.

گرچه همه ما هجده نفر درباره چرایی نوشتن حرفهای بیشتر و بیشتری داشته ‌ایم و داریم. اما در این کتاب سعی کردیم به اختصار از تجربیات خود در باره نوشتن بگوییم تا شاید جرقه ‌ای باشد برای عزیزان دیگر.

 

هرمان هسه اعتقاد دارد:

بدون کلمات، بدون نوشتن بدون کتاب‌ها، هیچ تاریخی و هیچ مفهومی از انسانیت وجود نخواهد داشت.

و البته هرکسی که می‌نویسد یا به نوشتن علاقه نشان می‌دهد دلایل خاص خودش را دارد.

 

میتوانید با لمس لینک زیر و مطالعه کتاب الکترونیکی همدلی در برهوت افکار ما در مورد نوشتن و تولید محتوا بیشتر آشنا شوید:

همدلی-در-برهوت-