تعریف انکار

انکار عبارت است از نفی واقعیت، رفتار، کردار و عامل اضطراب زا. انکار همان عدم پذیرش واقعیت و رد رویدادهاست.
اگر بخواهم سازوکار انکار را خیلی ساده بیان کنم، انکار، یک مکانیزم دفاعی ناخودآگاه است که فرد برای جلوگیری از صدمات روحی و روانی به آن دست میندازد.

زمانی که شخص دچار استرس، یا غم شدید، یا هراس میشود، به طور نا خودآگاه سعی میکند از تجربه کردن آن موارد دردناک اجتناب کند.

اندیشه به‌ کار گرفتن این اعمال دفاعی در سال ۱۸۹۴ توسط زیگموند فروید مطرح شد. به نظر او، سازوکارهای دفاعی موجب کنار زدن افکار متعارض یا ناخوشایند از حیطه هوشیاری شده و به این ترتیب اضطراب را در فرد کاهش می‌دهند.

تاثیرات منفی انکار در رشد شخصیت

این مکانیزم دفاعی شاید برای کوتاه مدت موثر و مانع ایجاد شک در فرد شود اما واقعیت این است که هرگز نمیتواند یک درمان یا راهکار بلند مدت و دائمی باشد.
انکار شاید آسان ترین راه برای فرار از مشکلات باشد اما یک مکانیزم ناسالم است، چون در وهله‌ی اول فرد به خود دروغ می‌گوید و به جای روبرو شدن با مسئله و حل آن کلیت آن را نادیده میگیرد. در این حالت فرد تا جایی که کنترل وضعیت را از دست ندهد همچنان در موقعیت انکار باقی خواهد ماند.

از طرفی در روابط و موقعیت های ناسالم، انکار کمک میکند فرد بیشتر در آن موقعیت ماندگار شود تا جایی که حتی باور اینکه در منجلاب است برای خودش دشوار شود‌.

افراد زمانی دست به دامان انکار میشوند که تحمل رویدادهای بیرونی را نداشته یا واقعیت برای آنها بسیار دردناک است.

مثل مادری که عزیز خود را از دست داده و مرگ او را انکار میکند.
یا افراد مسنی که پیر شدن خود را انکار میکنند.

جوانی که به خاطر عدم دسترسی به روابط پایدار خود را بی نیاز از روابط میداند.

بیشترین کاربرد انکار بین افراد معتاد است‌. افرادی که دچار اعتیاد هستند به شدت بیماری خود را انکار میکنند.

 

🌷🌷🌷🌷🌷

برگی از کتاب

« آزادی و رهایی در گرو پذیرش و تغییر است. تغییر ظاهراً پس از خویشتن پذیری و دفع انکار حاصل میشود »

📘  انکار همیشه در نقطه مخالف پذیرش است! اگر منصفانه خود، افکار و رفتار خود را بازبینی کنیم پی خواهیم برد که هیچیک از ما حتی به چشم خود نیز کامل نیستیم؛ همه ما صفات و اخلاقی داریم که در صورت محو شدن آن حتما خشنود خواهیم شد.
گاهی اوقات با خودمان خلوت کرده و به فرصتهای از دست رفته می اندیشیم. این موضوع که هیچوقت نتوانیم به شخصیت دوست داشتی خود تبدیل شویم کاملا غیر واقعی است اما برای ما میتواند هراسناک باشد. این افکار مخرب به شدت به تضعیف روان ما می‌پردازد.

در این حالت انکار، به عنوان دم دست ترین سیستم دفاعی وارد عمل می‌شود تا از شدت رنج ما بکاهد.

به خود میگوییم همه چیز مرتب است. وقتی هیچ چیزی تحت اختیار ما نیست پس نیازی به تغییر نداریم.

فرقی نمیکند که ما فردی انکارگر در تمام موارد باشیم یا فقط یک موضوع را پشت پرده انکار مخفی کرده ایم، به هرحال انکار مانع تغییر، رشد، بهبودی و آزادی ما خواهد شد.

اگر واقعا میخواهیم خود را از مخمصه نجات دهیم میتوانیم به کمک اقرار، این دروغ را که نیازی به تغییر نداریم خلع سلاح کنیم.
نباید فراموش کنیم که پشت سر حقیقت نیرویی شگفت انگیز و بی نهایت است که به ما کمک میکند از شر ترسها و صدمات احتمالی ناشی از اشتباه یا حادثه رهایی یابیم. لازمه در آغوش کشیدن آن نیروی محض صداقت و عشق است.

 

 

 

شاید موارد زیر از سری مقاله‌های بیماری اعتیاد را بپسندید:.

شلختگی | اعتیاد | سید حسين سیدزاده

جملاتی در باب لذت جویی | نواقص اخلاقی | حسین سیدزاده

ناامیدی چیست و چگونه بوجود می‌آید؟ | حسین سیدزاده|

خودت باش و برای خودت زندگی کن|حسین سیدزاده